Kalite Politikamız

 • Müşteri Odaklı Yaklaşım
  Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre hareket edip hizmetin zamanından sunulması sağlanır. Müşterinin önerisi ve şikayeti en kısa zamanda değerlendirilip gerekli aksiyonlar alınır.
 • Gelişmiş Teknoloji Kullanmak
  Müşterimize rekabet avantajı sağlayacak teknoloji ile endüstriyel dizayn ve üretim yapılması
 • Kaynakları Yönetmek
  En üst seviyede kalite ve güvenliğe ulaşabilmek için tüm kaynakların sağlanması ve optimal olarak kullanılması
 • Etkinlik ve Verimlilik
  Dizayn, üretim ve satış süreçlerimizde hedeflenen sonuçlara ilk seferde ve uygun kaynaklar ile ulaşılmasıdır.
 • Çalışanlarımızın Farkındalığı
  Yapılmakta olan işin müşteriye sağlayacağı faydadan haberdar, çözüm odaklı çalışan, takım çalışmasına yatkın, gelişmeye açık çalışanlarla üretim yapılmasıdır.